Granty a dotace

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kadochová, email: stejika.strakonice@gmail.com, tel: 603 184 421 


Zpracováváme žádosti o dotace z finančních prostředků EU, státního i krajského rozpočtu
a ze soukromých nadačních fondů. Máme mnohaleté zkušenosti s investičními projekty (např. rekonstrukce budov pro podnikatele, výstavba výtahů a zateplení pro bytová družstva a SVJ)
i s "měkkými" dotacemi (sociální sféra, školství, vzdělávání a kultura).  

Zajistíme Vám výběrové řízení, následnou administraci projektu i zpracování monitorovacích zpráv. 
Nabízíme bezplatné poradenství před zpracováním žádosti. Domluvte si schůzku nebo navštivte naši bezplatnou Dotační poradnu - vždy 1. středu v měsíci, termíny viz aktuálně.

Ceník za zpracování žádostí sestavujeme individuálně dle rozsahu a náročnosti každé žádosti.
Přehled námi úspěšně získaných dotací naleznete v sekci přehled realizovaných dotací.  


Povinnou publicitu (plakáty) k realizovaným projektům naleznete ZDE

Zpracováváme žádosti o tyto dotace:

Zateplení bytových domů

Energetické úspory v bytových domech III 

Poskytovatel - Ministerstvo pro místní rozvoj,  Výše dotace - 30-40 % nákladů, 
Oprávněný žadatel - SVJ, vlastníci bytových domů, bytová družstva.

Výstavba výtahu

Bytové domy bez bariér
Poskytovatel - Ministerstvo pro místní rozvoj, Výše dotace - 50 % nákladů,
Oprávněný žadatel - Společenství vlastníků bytových jednotek, vlastníci bytových domů,

Koupě bytu, stavba domu - "novomanželská půjčka"

Program pro mladé
Poskytovatel - Státní fond rozvoje bydlení Výše půjčky - 2 mil./dům, spoluúčast 20%
Op. žadatel - manželé, partneři do 36 let
Příjem žádostí - do vyčerpání alokace 

Podporované byty

Pečovatelský byt, Komunitní dům seniorů
 
Poskytovatel - Ministerstvo pro místní rozvoj Výše dotace - max 600 000 Kč/1 byt
Op. žadatel - právnické osoby včetně obcí

Komunikace, kanalizace, vodovod

Technická infrastruktura 2019
Poskytovatel - Ministerstvo pro místní rozvoj Výše dotace - 80 000 Kč/pozemek Oprávněný žadatel - obce

Podpora regionů

NADACE ČEZ
Poskytovatel dotace - ČEZ
Výše dotace - není stanovena
Oprávněný žadatel - právnické osoby v ČR

Dětské hřiště

Oranžové hřiště - NADACE ČEZ
Poskytovatel dotace - ČEZ
Výše dotace - není stanovena
Oprávněný žadatel - právnické osoby v ČR

Rozvoj podnikání

 Výzva IX.programu podpory technologie
Poskytovatel - Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Výše dotace - 35% střední , 45% malý podnik
Oprávněný žadatel - malý a střední podnik

Vzdělávání zaměstnanců

POVEZ II
Poskytovatel dotace - Úřad práce
Výše dotace - až 100% mzdových nákladů; až 85 % nákladů na vzdělávání
Op. žadatel - zaměstnavatelé, OSVČ, NNO

Obnova památek

Kulturní dědictví
Poskytovatel - Jihočeský kraj
Výše dotace - 10 - 500 000, spoluúčast 40% Oprávněný žadatel - vlastníci nemovitých kulturních památek


Havarijní program MK
Poskytovatel - Ministerstvo kultury
Výše dotace - 60 % z ceny díla
Oprávněný žadatel - vlastníci nemovitých kulturních památek

Chodníky, přechody, semafory...

Opatření pro zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
Poskytovatel - Státní fond dopravní infrastruktury
Výše dotace - 85 % nákladů
Oprávněný žadatel - obec

NADACE ČEZ
Poskytovatel - ČEZ
Výše dotace - 120 000 Kč
Oprávněný žadatel - obce a města v ČR

Stromy a zeleň

NADACE ČEZ
Poskytovatel - ČEZ
Výše dotace - 150 000 Kč
Oprávněný žadatel - obce a města v ČRKomunitní a sousedské projekty
Poskytovatel - Nadace VIA 
Výše dotace - 300 000 Kč 
Oprávněný žadatel - neziskové a příspěvkové organizace, malé obce