Projekt: Příměstské tábory pro všechny

Tento projekt je již ukončen.


Základní informace o projektu

Stručný obsah projektu/anotace:
Cílem projektu je umožnit rodičům/pečujícím osobám umístění jejich dětí na příměstských táborech zajišťovaných společností STEJIKA, s.r.o. a tím posílit harmonizaci zaměstnanosti a péče o děti do 15 let. Příměstské tábory budou realizovány v době hlavních prázdnin v letech 2020-2022 a umožní 90 pečujícím osobám vyhovět požadavkům svých zaměstnavatelů a současně jim zaručí bezpečné a smysluplné trávení volného času jejich dětí.

Celkový rozpočet: 647 262,50 Kč
R.Č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015656
Termín realizace: 1.3.2020 - 31.10.2022

Cílová skupina:
Osoby/rodiče pečující o děti školního věku (do 15 let), které se díky projektu mohou zúčastnit v době školních prázdnin příměstských táborů. Zaměření projektu je cíleno nejen na péči o děti ale i na rozvoj jejich schopností a dovedností. Zapojením se do projektu mají rodiče možnost upevnit si své postavení v zaměstnání.

Aktivity projektu:
Realizace příměstských táborů po dobu 3 let pro děti ve věku 6 - 14 let
1. Hrátky s angličtinou - tábor s pohybovými a výtvarnými aktivitami, kde komunikace probíhá v anglickém jazyce
2. Geocaching - tábor s dobrodružným hledáním pokladů a "lovením kešek"
3. Dívčí jízda - tábor pro děvčata, kde si vyrobí různé šperky, naučí tance, připraví vlastní přírodní kosmetiku apod.
4. Military camp - tábor pro kluky, kde se naučí základy sebeobrany a první pomoci, přežití v přírodě atd.
5. Toulky přírodou - tábor zaměřený na poznávání přírody, plný pohybových a kooperačních her

Realizační tým:
Štěpánka Seidlová, Ph.D.
   > Organizační pracovník, odborný garant - vedoucí tábora, kontakt stejika.seidlova@gmail.com
Ing. Ivana Kadochová
   > Projektový a finanční manažer, kontakt stejika.strakonice@gmail.comFotografie z minulých ročníků táborů naleznete v záložce Tábory - fotogalerie