Nabízíme pronájem kompletně vybavené učebny v ulici Hradební 329, Strakonice.

  • kapacita: max 8 osob               
  • vybavení: dataprojektor, notebook, reproduktory, bílá tabule, zázemí (kuchyňka, WC)
                     za poplatek možnost tisku (i barevného) a kopírování
  • volné termíny: kterýkoli den v týdnu dle dohody 
  • cena: od 130,- Kč za výukovou hodinu
              výše pronájmu se odvíjí od požadavků na technické vybavení a specifikaci výuky

Pro více informací kontaktujte Ing. Ivanu Kadochovou na tel. 603 184 421